Η ΡΟΔΟΠΗ

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΚΟΜΟΤΗΝΑΙΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Καταστατικός σκοπός του Συλλόγου
«Αδελφότης Κομοτηναίων, Η Ροδόπη»


• Η γνωριμία και η κοινωνική επαφή των μελών του για τη δημιουργία πνεύματος αλληλεγγύης, συνεργασίας και αδελφοσύνης.

• Η καλλιέργεια ψυχικού και πατριωτικού δεσμού μεταξύ των μελών και η ενίσχυση τους από πνευματικής, ηθικής, οικονομικής και κοινωνικής απόψεως.

• Η τόνωση της αγάπης προς τις Ελληνικές παραδόσεις και της συμμετοχής στην γενικότερη κοινωνική, εκπολιτιστική και ανορθωτική προσπάθεια του Έθνους και ειδικότερα του νομού Ροδόπης.