Η ΡΟΔΟΠΗ

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΚΟΜΟΤΗΝΑΙΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος:Ελευθεράκης Αθανάσιος
Γραμματέας:Χιόνη Δήμητρα
Ταμίας:Τσομπανικολίδης Κυριάκος
Μέλη:Ξυλοπινάκας Αθανάσιος
Κοντονικολάου Εμμανουήλ