Η ΡΟΔΟΠΗ

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΚΟΜΟΤΗΝΑΙΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Διατελέσαντες Πρόεδροι

1974Αρσένιος Μανούδης
1975Δημήτριος Μιχαλόπουλος
1976-1977Αρσένιος Μανούδης
1978-1979Νικόλαος Μπάρμπας
1980Αρσένιος Μανούδης
1981Χρήστος Πουρνάρας
1982-1983'Αγγελος Σαπρανίδης
1984-1985Νικόλαος Μπάρμπας
1986-1987Μιχαήλ Χατζημιχάλης
1988-1997Βασιλική Πέτρου
1998Φωτεινή Αγιναρίτου
1999Αικατερίνη Τριανταφύλλου
2000 - 2001Νικόλαος Μακαρώνης
2001 - 2002Γεώργιος Τριανταφυλλίδης
2002 - 2003Γεώργιος Καραμπαχτσής
2004 - 2005Γεώργιος Καραμπαχτσής
2006 - 2007Ανθούλα Συμεώνογλου
2008 - 2009Ανθούλα Συμεώνογλου
2010 - 2011Ανθούλα Συμεώνογλου
2012 - 2013Ιωάννης Φωτιάδης
2014 - 2022Αθηνόδωρος Νικητόπουλος
2023 - σήμεραΕλευθεράκης Αθανάσιος